Soğutma Tamburu

Pişirilen akışkan haldeki şeker hamurunu soğutma amacı ile kullanılır.

Teknik Özellikler:

  • Malzeme: AISI304 / St37
  • Çalışma Prensibi: Tambur haznesine gelen sıcak şeker hamuru döner tambura temas eder. Tambur yüzeyine yapışan şeker hamurunu ayarlı kazıyıcı ile belirli bir kalınlıkta tambur yüzeyine sıvar. Tahrik milinin alın kısımlarında soğutma suyu giriş ve çıkışları için döner valfler vardır. Soğutma suyu buradan girerek tambur cidarında separatörler vasıtasıyla dolaşır ve homojen bir soğutma sağlar. Tambur 3 mt/dk. hızla dönerek diğer tarafdaki kazıma bıçağı vasıtasıyla belli bir sıcaklığa düşürülmüş şeker hamurunu yüzeyinden ayırarak devamında bulunan şeker hamuru katlama bandının üzerine bırakır. Tambur yüzeyi ve tambur haznesi teflon kaplı olduğundan yüzeylere şeker yapışması söz konusu değildir.

Teknik Dökümanlar:

Paylaş:
Soğutma Tamburu

Benzer Ürünler: